رواداری؛ ضرورتی شناختی

Share

گفتاری نیم‌ساعته درباره‌ی رواداری؛ اصلی اخلاقی و ضرورتی شناختی


این گفتار در بهار سال ۱۳۹۴ در چارچوب طرح «رواداری» مؤسسه‌ی توانا ارائه شده است.