«درباره‌ی «انسان‌ها در عصر ظلمت

۳۰ آذر ۱۳۹۴

Print
Share

دسامبر ۲۰۱۵، چهلمین سال درگذشت هانا آرنت است.

479078

امیدوار بودم کتاب «انسان‌ها در عصر ظلمت» او با ترجمه‌ی من در همین سال به چاپ رسد، ولی تأخیرهای من و اشتغال‌های ناشر کارشکن شد.

به زودی نسخه‌ی الکترونیک و رایگان «انسان‌ها در عصر ظلمت» بر روی سایت «توانا» و نیز سایت من نشر خواهد یافت.

 

 

 

 

arendt_2

 

به پیشنهاد سایت راهک، پیش‌گفتارِ من بر ترجمه‌ی این کتاب طی دو بخش در آن سایت منتشر شد.

 

این‌جا نسخه‌ی پی دی اف کامل «سخن مترجم» را می‌یابید که شرحی است کوتاه درباره‌ی اهمیتِ اندیشه‌های آرنت برای ما.

 
, , , : TAGS

Sidebar