نوآوری، تحریم و تأویل

۲۸ خرداد ۱۳۹۳

Print
Share

نسخه‌ی کامل ترجمه‌ی فارسی کتاب «نوآوری، تأویل و تحریم، شناخت علمی و هراس از تکفیر» نوشته‌ی نصر حامد ابوزید

دانلود متن کامل
Innovation, Interdict and Hermeneutics - Cover

 

 

 
, , , : TAGS

Sidebar