مهدی خلجی

dsc04443

من نویسنده، پژوهش‌گر الاهیات و سیاست اسلامی و نیز تحلیل‌گر مسائل ایران و شیعه در خاورمیانه هستم.
از سال ۲۰۰۵ تا کنون، پژوهش‌گر ارشد در موسسه‌ی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و مقیم شهر واشنگتن، در ایالات متحده‌ی آمریکا هستم.
در سی و یکم شهریورماه ۱۳۵۲ خورشیدی در شهر قم به دنیا آمدم. در حوزه‌ی علمیه‌ی قم، دانشگاه قم (تربیت مدرس) و دانشگاه سوربن، فقه، فلسفه و تأویل شیعی خوانده‌ام. زمینه علاقه و مطالعه‌ی من، اسلام‌شناسی، ادبیات و فلسفه‌ی مدرن است.
در ایران از جمله برای مجله‌های کیان، نقد و نظر، و روزنامه‌های جامعه، ایران و انتخاب نوشته‌ام. دبیر سرویس اندیشه‌ی روزنامه انتخاب، در سال اول تأسیس آن نیز بودم.
در خارج از ایران، برای بخش فارسی بی بی سی و بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی (رادیو فردا) کار کرده‌ام. مدتی نیز با رادیو زمانه همکاری کرده‌ام.
به زبان‌های عربی، فرانسه و انگلیسی می‌خوانم و حرف‌ می‌زنم. در خارج از ایران به فارسی، تاکنون، سه کتاب نشر داده ام:
رمان ناتنی
که نخستین بار در سال ۲۰۰۴ در برلین نشر یافت و بعدتر در افغانستان و آمریکا بازنشر کاغذی و دیجیتال شد.
نظم نوین روحانیت در ایران که بار نخست و دوم، کتاب آیدا در بوخوم در سال ۲۰۱۰ چاپ کرد.
ترجمه‌ی کتاب نوآوری، تحریم و تأویل نوشته‌ی قرآن‌شناس درگذشته‌ی مصری، نصرحامد ابوزید، نشریافته در سال ۲۰۱۴
وب‌سایت شخصی من بیشتر دربردارنده‌ی گزیده‌ای از نوشته‌های من به فارسی و انگلیسی است.
در این صفحه به تدریج کتاب‌شناسی گزیده‌ای از آثار (کتاب/مقاله) خود نشر خواهم داد.

صفحه‌ی زندگی‌نامه‌ی من در وب‌سایت موسسه‌ی واشنگتن

Sidebar