مهدی خلجی

 

IMG_2348

 

 

 

 

مدیر  مرکز فرهنگ و هنر آی‌دیا (Idea Center for Arts and Culture) هستم؛ سازمانی خصوصی و نوبنیاد در شهر واشنگتن که به مشاوره فرهنگی-اجتماعی، نشر کتاب و برگزاری کنفرانس، نمایشگاه و فستیوال می‌پردازد.
در سی و يکم شهريورماه 1352 خورشيدی در شهر قم به دنيا آمدم. در حوزه‌ی علميه‌ی قم، دانشگاه قم (تربيت مدرس) و دانشگاه سوربن، فقه، فلسفه و تأويل شيعی خوانده‌ام. زمينه علاقه و مطالعه‌ی من، اسلام‌شناسی، ادبيات و فلسفه‌ی مدرن است.
در ايران از جمله برای مجله‌های کيان، نقد و نظر، و روزنامه‌های جامعه، ايران و انتخاب نوشته‌ام. دبير سرويس انديشه‌ی روزنامه انتخاب، در سال اول تأسيس آن نيز بودم.
در خارج از ايران، برای بخش فارسی بی بی سی و بخش فارسی راديو اروپای آزاد، راديو آزادی (راديو فردا) کار کرده‌ام. مدت کوتاهی نيز با راديو زمانه همکاری کرده‌ام. از سال ۲۰۰۵  تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ ، پژوهش‌گر ارشد در موسسه‌ی واشنگتن برای سياست خاور نزديک  بودم.
به زبان‌های عربی، فرانسه و انگليسی می‌خوانم و حرف‌ می‌زنم. در خارج از ایران به فارسی، تاکنون، سه کتاب نشر داده ام:
رمان ناتنی
که نخستین بار در سال 2004 در برلين نشر يافت و بعدتر در افغانستان و آمریکا بازنشر کاغذی و دیجیتال شد.
نظم نوین روحانیت در ایران که بار نخست و دوم، کتاب آیدا در بوخوم در سال ۲۰۱۰ چاپ کرد.
ترجمه‌ی کتاب نوآوری، تحریم و تأویل نوشته‌ی قرآن‌شناس درگذشته‌ی مصری، نصرحامد ابوزید، نشریافته در سال ۲۰۱۴
وب‌سايت شخصی من بيشتر دربردارنده‌ی گزيده‌ای از نوشته‌های من به فارسی و انگليسی است.
در اين صفحه به تدريج کتاب‌شناسی گزيده‌ای از آثار (کتاب/مقاله) خود نشر خواهم داد.

 

Sidebar